เทศบาลตำบลศาลาด่าน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
โทรศัพท์ : 075-667-230 โทรสาร : 075-667-231
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@saladan.go.th